Παρασκευή, 11 Οκτωβρίου 2013

Στο 156,9% του ΑΕΠ ανήλθε το δημόσιο χρέος στο τέλος του 2012

Στο 156,9% του ΑΕΠ (303,9 δισ. ευρώ) ανήλθε το δημόσιο χρέος στο τέλος του 2012, ενώ το έλλειμμα της Γενικής Κυβέρνησης εκτιμάται στα 17,4 δισ. ευρώ (9% του ΑΕΠ). Παράλληλα, το ΑΕΠ διαμορφώθηκε στα 193,749 δισ. ευρώ.


Αυτό προκύπτει από τα δημοσιονομικά στοιχεία που απέστειλε η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) στη Eurostat, στο πλαίσιο της Διαδικασίας Υπερβολικού Ελλείμματος (ΔΥΕ).
Ειδικότερα:

Μεταξύ 2009 και 2012, το ΑΕΠ συνέχισε την πτωτική πορεία του, λόγω της ύφεσης στην ελληνική οικονομία. Από 231,081 δισ. ευρώ το 2009, μειώθηκε σε 222,151 δισ. ευρώ το 2010, σε 208,532 δισ. ευρώ το 2011 και περιορίστηκε περαιτέρω σε 193,749 δισ. ευρώ πέρυσι.

Ως ποσοστό του ΑΕΠ, το δημόσιο χρέος εμφανίζει, στον αντίποδα, ανοδική πορεία έως και το 2011. Από 129,7% του ΑΕΠ το 2009, αυξήθηκε σε 148,3% του ΑΕΠ το 2010 και σε 170,3% του ΑΕΠ το 2011. Ενώ το δημοσιονομικό έλλειμμα ακολούθησε καθοδική πορεία (15,7% του ΑΕΠ το 2009, 10,7% του ΑΕΠ το 2010, 9,5% του ΑΕΠ το 2011 και 9% του ΑΕΠ το 2012).

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, το 2012 η κρατική υποστήριξη για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ανήλθε σε 5,495 δισ. ευρώ. Στο ποσό αυτό συμπεριλαμβάνονται οι συνεχιζόμενες δαπάνες/ έσοδα που σχετίζονται με τις παρεμβάσεις από το 2008, επιπρόσθετα από τις νέες δαπάνες/ έσοδα που ανέκυψαν πέρυσι. Ως μέρος των τελευταίων αυτών, το 2012 η Γενική Κυβέρνηση, μέσω του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, πραγματοποίησε κεφαλαιακές μεταβιβάσεις ύψους 8,429 δισ. ευρώ για την εξυγίανση των τραπεζών, ενώ παράλληλα απέκτησε απαιτήσεις έναντι των υπό εκκαθάριση τραπεζών ύψους 2,218 δισ. ευρώ.

Όπως εκτιμάται στο προσχέδιο του νέου προϋπολογισμού, το έλλειμμα της Γενικής Κυβέρνησης, εξαιρουμένης της εφάπαξ επίπτωσης από τη στήριξη των τραπεζών, θα περιοριστεί στο 2,4% του ΑΕΠ το 2014, γεγονός που θα σημάνει την έξοδο της οικονομίας από τη Διαδικασία Υπερβολικού Ελλείμματος.

(skai)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου