Δευτέρα 28 Οκτωβρίου 2013

Ασφαλισμένοι της «Ασπίς» ζητούν 2.500.000 ευρώ από το ελληνικό Δημόσιο

Για τη ζημιά που υπέστησαν από τις παραλείψεις των αρμοδίων οργάνων του Δημοσίου, οι οποίες οδήγησαν στο κλείσιμο της ασφαλιστικής εταιρείας και για διαφυγόντα κέρδη


Ασφαλισμένοι στην Ασπίς Πρόνοια, η άδεια λειτουργίας της οποίας έχει ανακληθεί το 2008 και βρίσκεται έκτοτε σε καθεστώς εκκαθάρισης, προσέφυγαν στη Δικαιοσύνη και ζητούν με αγωγές τους από το Ελληνικό Δημόσιο το ποσό των 2.309.702 ευρώ για τη ζημιά που υπέστησαν από τις παραλείψεις των αρμοδίων οργάνων του Δημοσίου οι οποίες οδήγησαν στο κλείσιμο της ασφαλιστικής εταιρείας και για διαφυγόντα κέρδη, όπως επίσης διεκδικούν και το ποσό των 280.000 ευρώ για την ικανοποίηση της ηθικής βλάβης που δέχθηκαν  (συνολικά αξιώνουν 2.589.702 ευρώ).

Οι τέσσερις ασφαλισμένοι είχαν συνάψει με την Ασπίς Πρόνοια διάφορα επενδυτικά προγράμματα, όπως είναι «Aspis Plus», «Aspis Aset» και «Βασική ασφάλεια ζωής Αspis Bond δημιουργίας κεφαλαίου», κ.ά.

Τα προγράμματα αυτά τα οποία κατά κανόνα  ήταν δέκατους διάρκειας, ήταν ασφαλιστήρια συμβόλαια ζωής συνδεόμενα με επενδύσεις και είχαν αποταμιευτικό χαρακτήρα.  Οι  ασφαλισμένοι κατέβαλαν  υψηλά εφάπαξ ασφάλιστρα και στην λήξει των συμβολαίων θα  ελάμβαναν το κεφάλαιο και bonus.

Σύμφωνα με ένα από τα εν λόγω  προγράμματα ο ασφαλισμένος κατέβαλαν το ποσό των  1.087.983 ευρώ για την αγορά μεριδίων του προγράμματος «Ασπίς Εσωτερικό Μεταβλητό Κεφάλαιο» και με τη δεκαετή λήξη του συμβολαίου του θα ελάμβανε το ποσό του 1.512.605 ευρώ και bonus  229.273 ευρώ.

Αρχικά οι ασφαλισμένοι κατέθεσαν τις αγωγές τους στο Διοικητικό Πρωτοδικείου Αθηνών. Όμως, ο πρόεδρος του ΣτΕ  Σωτήρης Ρίζος  μαζί με τα άλλα δύο μέλη της αρμόδιας επιτροπής, λόγω του ενδιαφέροντος της υπόθεσης και του γεγονότος ότι απασχολεί μεγάλη μερίδα του κοινωνικού συνόλου, αλλά και για να  μην «σέρνονται» σε όλες τις βαθμίδες των δικαστηρίων (Πρωτοδικείο, Εφετείο και ΣτΕ) παρόμοιες αγωγές που έχουν κατατεθεί, εισήγαγε την υπόθεση με διαδικασίες «εξπρές» στο ΣτΕ για οριστική επίλυση.

Η απόφαση του ΣτΕ θα αποτελέσει υποχρεωτικό  πιλότο για όλες τις όμοιες εκκρεμείς υποθέσεις στα Διοικητικά Δικαστήρια.

Στις αγωγές υπογραμμίζεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 105 του εισαγωγικού νόμου του Αστικού Κώδικα το  Δημόσιο έχει την ευθύνη για τις πράξεις και παραλείψεις των αρμοδίων οργάνων του. Έτσι, τα αρμόδια όργανα της διεύθυνσης ασφαλιστικών επιχειρήσεων και αναλογιστικής και της επιτροπής εποπτείας ιδιωτικής ασφάλισης, όπως και της διεύθυνσης Ανωνύμων Εταιρειών, δεν προέβησαν στου αναγκαίους προληπτικούς ελέγχους και  στη λήψη των αναγκαίων κατασταλτικών μέτρων, πριν γίνει η ανάκληση της άδειας λειτουργίας της Ασπίς Πρόνοια, σημειώνουν οι ασφαλισμένοι.

Μάλιστα, καταλογίζουν στο Δημόσιο ότι τα αρμόδια όργανά του άσκησαν πλημμελώς τις αρμοδιότητες τους στον έλεγχο της Ασπίς Πρόνοια και δεν έλαβαν κανένα αναγκαίο μέτρο. Αναλυτικότερα, οι αρμόδιοι φορείς αγνοώντας το τεράστιο έλλειμμα που υπήρχε  στην ασφαλιστική εταιρεία, λόγω της πτώσης των τιμών, μετοχών και ομολόγων της, δεν απαίτησαν να λάβει η εταιρεία τα αναγκαία μέτρα, όπως είναι σχέδιο βραχυπρόθεσμης χρηματοδότησης, ούτε όμως προέβησαν στον έλεγχο της αλήθειας των ισολογισμών και των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, παρά τις επισημάνσεις των ορκωτών λογιστών.

Ακόμη, σύμφωνα με τους ασφαλισμένους, οι αρμόδιοι φορείς του Δημοσίου παραβίασαν τις νομοθετικές διατάξεις αναφορικά με τον έλεγχο του ισολογισμού και της σύστασης «επαρκούς διαθεσίμου περιθωρίου φερεγγυότητας» (ίδια κεφάλαια) της Ασπίς.

Το έτος 2000 η Ασπίς είχε ζημιά 58.265.140 ευρώ, αναφέρεται στις αγωγές, και παρ΄ όλα αυτά κατάφερε  να την μετατρέψει σε υπερτιμολόγηση των κεφαλαίων της και του «διαθεσίμου περιθωρίων φερεγγυότητας», κάτι το οποίο είχε επισημανθεί από τους ορκωτούς ελεγκτές, αλλά αυτό αγνοήθηκε παντελώς από τους κρατικούς φορείς, ενώ οι εποπτικές αρχές αν κα όφειλαν από τη νομοθεσία να υπολογίσουν το περιθώριο φερεγγυότητας του ασφαλιστικού Ομίλου Ασπίς, δεν το έπραξαν.

Παράλληλα, όπως υποστηρίζουν οι ασφαλισμένοι,  δεν ελέγχθηκαν οι ενέργειες του  τέως προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου της Ασπίς και ήδη έγκλειστου στις φυλακές Κορυδαλλού Παύλου Ψωμιάδη, ο οποίος ήλεγχε  άμεσα και έμμεσα  το 50% του μετοχικού κεφαλαίου της επίμαχης ασφαλιστικής εταιρείας.

Ο Παύλος Ψωμιάδης ανεξέλεγκτα μετακινούσε τεράστιε ποσά από την Ασπίς Πρόνοια σε προσωπικές του εταιρείες, ενώ υπεξαιρούσε διαρκώς ποσά από την ασφαλιστική εταιρεία και τα πίστωνε στους δικούς του λογαριασμούς χωρίς ποτέ να τα επιστρέφει στην Ασπίς, υπογραμμίζουν οι ασφαλισμένοι. Την ίδια περίοδο ο Παύλος Ψωμιάδης υπερτιμολογούσε τα περιουσιακά στοιχεία της ασφαλιστικής εταιρείας, ενώ ταυτόχρονα παραπλανούσε τους ασφαλισμένους σχετικά με την φερεγγυότητα της Ασπίς, σημειώνεται στις αγωγές.

Κοντολογίς, από το 2002 έως το  2008 οι εποπτικές αρχές με παράνομες πράξεις και παραλείψεις τους, παραβίασαν σωρεία νομοθετικών διατάξεων της ασφαλιστικής νομοθεσίας με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί και να διογκωθεί το έλλειμμα της Ασπίς, να επέλθει μύωση  των κεφαλαίων της και του διαθεσίμου περιθωρίου φερεγγυότητας (ίδια κεφάλαια) και να αυξηθεί το παθητικό της εταιρείας.

Κάτι που είχε ως αποτέλεσμα την τεράστια ζημιά των ασφαλισμένων, καταλήγουν οι αγωγές.

(protothema)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου