Παρασκευή 25 Οκτωβρίου 2013

Σε πρόγραμμα Erasmus και οι δημόσιοι υπάλληλοι

Ποιοι μπορούν να συμμετάσχουν, που και πότε γίνονται οι αιτήσεις

Οχι μόνο οι φοιτητές αλλά και οι δημόσιοι υπάλληλοι μπορούν να ενταχθούν σε προγράμματα... Εrasmus και να δουλέψουν στα ευρωπαϊκά όργανα και θεσμούς, όχι βέβαια για μεγάλη διάστημα, αλλά για 12 ημέρες.


Συγκεκριμένα, το βραχυπρόθέσμο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης «Erasmus for Public Administration», της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για δημόσιους υπαλλήλους των κρατών-μελών θα διεξαχθεί από τις 16 έως τις 28 Φεβρουαρίου. Σκοπός του προγράμματος είναι η βελτίωση των γνώσεών τους και της κατανόησης των ευρωπαϊκών οργάνων και πολιτικών.

Στο πρόγραμμα που διοργανώνει η Ευρωπαϊκή Σχολή Διοίκησης, μπορούν να λάβουν μέρος νέοι δημόσιοι υπάλληλοι (πανεπιστημιακής εκπαίδευσης), οι οποίοι έχουν προσληφθεί μέχρι και πέντε χρόνια πριν από την προθεσμία υποβολής υποψηφιότητας και έχουν αποδεδειγμένη εργασιακή απασχόληση-εμπειρία τουλάχιστον έξι μηνών σε τομέα που σχετίζεται με θέματα ευρωπαϊκής πολιτικής. Επίσης, απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η γνώση (σε άριστο επίπεδο) δύο γλωσσών και ειδικότερα αγγλικής και γαλλικής ή και γερμανικής, ενώ  οι υποψήφιοι δεν θα πρέπει να έχουν εργαστεί ή να έχουν συμμετάσχει σε άλλο πρόγραμμα εκπαίδευσης σε όργανα ή φορείς της ΕΕ.

Από τη διοργανώτρια Ευρωπαϊκή Σχολή Διοίκησης ζητήθηκε η κάθε χώρα να υποβάλει, μέσω της αντιπροσωπείας της, κατάλογο με υποψηφίους που πληρούν τις προϋποθέσεις μέχρι τις 30/11/2013, ενώ σημειώνεται ότι οι αιτήσεις πρέπει να διαβιβαστούν στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία έως τις 27/11/2013. Ως εκ τούτου, οι διευθύνσεις διοικητικού-προσωπικού των υπουργείων και των φορέων θα πρέπει να διαβιβάσουν μέχρι τις 18 Νοεμβρίου 2013 το βιογραφικό σημείωμα των ενδιαφερομένων.

(parapolitika)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου